thùng rác công nghiệp, thùng chứa rác thải, thung rac
phuong-cham-ban-hang
Thùng rác công nghiệp
Thùng rác nhựa 30 lít
Mã: TR01
170.000 đ
Thùng rác nhựa 45 lít
Mã: TR02
240.000 đ
Thùng rác nhựa 60 lít
Mã: TR03
270.000 đ
Thùng rác nhựa 90 lít
Mã: TR04
570.000 đ
Thùng rác nhựa 120 lít
Mã: TR05
650.000 đ
Thùng rác inox tròn 30 lít
Mã: TR06
1.200.000 đ
Thùng rác inox tròn 80 lít
Mã: TR07
1.700.000 đ
Thùng rác inox vuông 35 lít
Mã: TR08
1.250.000 đ
Thùng rác inox vuông 45 lít
Mã: TR09
1.500.000 đ
Thùng rác composite loại 240 lít
Mã: TR11
2.650.000 đ
Thùng rác composite loại 660 lít
Mã: TR12
6.000.000 đ
 1