thiết bị chữa cháy, bình cứu hỏa, bình chữa cháy
phuong-cham-ban-hang
THIẾT BỊ PCCC
Bình cứu hỏa MFZ4 (bột BC)
Mã: BCH 02
160.000 đ
Bình cứu hỏa MFZL4 (bột ABC)
Mã: BCH 03
175.000 đ
Bình cứu hỏa MFZL8 (bột BC)
Mã: BCH 04
260.000 đ
Bình cứu hỏa MFZL8 (bột ABC)
Mã: BCH 05
275.000 đ
Bình cứu hỏa MT3 (khí CO2)
Mã: BCH 07
365.000 đ
Bình cứu hỏa MT5 (khí CO2)
Mã: BCH 08
570.000 đ
Bình cứu hỏa MT24 (khí CO2)
Mã: BCH 09
4.900.000 đ
Bộ nội quy chữa cháy
Mã: BCH 10
20.000 đ
Bộ tiêu lệnh chữa cháy
Mã: BCH 11
20.000 đ
Tủ cứu hỏa các loại
Mã: BCH 13
0 đ
Vòi cứu hỏa
Mã: BCH 14
0 đ
Van cứu hỏa
Mã: BCH 15
0 đ
Lăng phun
Mã: BCH 16
0 đ
 1   2