dây an toàn

DÂY AN TOÀN – GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRÊN CAO

Liên quan đến các công việc của người lao động phải thực hiện trên độ cao thường gây nguy hiểm cho người lao động nếu không được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cá nhân, trong đó đặc biệt quan trọng là dây an toàn. Những vụ tai nạn ngã giàn […]
Đọc tiếp

Đăng nhập