an toàn lao động

Trang bị bảo vệ cá nhân cho người lao động

Các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động Người lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây thì được trang bị phương […]
Đọc tiếp

DÂY AN TOÀN – GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRÊN CAO

Liên quan đến các công việc của người lao động phải thực hiện trên độ cao thường gây nguy hiểm cho người lao động nếu không được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cá nhân, trong đó đặc biệt quan trọng là dây an toàn. Những vụ tai nạn ngã giàn […]
Đọc tiếp

Đăng nhập