Găng tay bạt, găng tay vải bạt
phuong-cham-ban-hang
Găng tay thông thường
Găng Tay Sợi 40g Kim 7
Mã: GT01
3.200 đ
Găng Tay Sợi 42g Kim 10
Mã: GT02
3.400 đ
Găng Tay Sợi 50g Kim 7
Mã: GT04
3.500 đ
Găng Tay Sợi 50g Kim 10
Mã: GT03
3.700 đ
Găng Tay Sợi Tráng Cao Su
Mã: GT05
3.500 đ
Găng Tay cao su cầu vồng
Mã: GT06
17.000 đ
Găng Tay vải bạt
Mã: GT11
7.000 đ
Găng Tay Tráng Hạt Nhựa
Mã: GT14
6.200 đ
Găng Tay vải xi dày
Mã: GT18
4.300 đ
 1